Nepsy- valmennus:

Nepsy- valmennus on neuropsykiatrisia piirteitä omaavien lasten, nuorten ja aikuisten tukimuoto, jossa yhdessä valmennettavan kanssa pohditaan konkreettisia keinoja arjen helpottamiseksi sekä elämänhallinnan parantamiseksi. Nepsy- valmennus ei ole terapiaa eikä tukihenkilö- tai avustajatoimintaa, vaikka valmennukseen sisältyy elementtejä näistä. Se on kuntouttavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on ohjata ja tukea asiakasta löytämään ja käyttämään omia voimavarojaan ja omaksumaan uusia toimintamalleja ja taitoja.

Vaikka olen vastavalmistunut nepsy-valmentaja, olen kohdannut työssäni musiikin- ja soitonopettajana kymmeniä lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Musiikkiterapeutin työtä olen tehnyt kehitysvammaisten aikuisten ja vanhusten parissa. Valmennus perustuu positiiviseen psykologiaan sekä tunnetaitojen hyödyntämiseen. Myös musiikin käyttö osana valmennusta kiinnostaa, koska musiikin kuuntelu kohottaa mielialaa ja vireystilaa ja vähentää stressiä.

Valmennuksen tyypillinen kesto on 5-20 kertaa. Neuropsykiatrinen valmennus ei ole vielä KELA-korvattavaa, mutta valmennukseen voi kysyä maksusitoumusta sosiaalitoimesta, perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta tai TE-palveluista.

Tarjoan seuraavanlaisia kokonaisuuksia:

Nepsyvalmennus 4 x 45 min. 250 €

sisältää ilmaisen kartoituskäynnin, viisi tapaamista ja whatsapp-/messenger -keskustelut, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista

Nepsyvalmennus 10 kertaa/60min. 600 €

sisältää ilmaisen kartoituskäynnin, 10 tapaamista ja puhelintuen tapaamisten välillä

Soita ja kysy lisää 0442365678

annamari.satomaa@gmail.com

<

Riipuskuja 3 21410 Vanhalinna (y-tunnus 2706204-1)